Hỏi: Số liệu ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trong giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có các số liệu sau:
I. Thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất:
1. Thửa đất:
a) Thửa đất số : 2, tờ bản đồ số:11
b) Địa chỉ: Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
c) Diện tích: 150 m2 (bằng chữ: một trăm năm mươi mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: riêng 150m2, chung không m2
đ) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 70m2 , đất vườn: 80m2
e) Thời hạn sử dụng đất: Đất ở lâu dài; đất vườn đến hết ngày 15/10/2013.
g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
2. Nhà ở: -/-
3. Công trình xây dựng khác: -/-
4. Rừng sản xuất , rừng trồng: -/-
5. Cây lâu năm: -/-

Vậy cho tôi hỏi những nội dung trên có đúng không? Thời hạn sử dụng đến 2013 có ảnh hưởng gì không?
Xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của bạn