Hỏi: Chủ thể ký hợp đồng chuyển nhượng
Cha mẹ tôi có cho tôi một lô đất ở 150m2. Hợp đồng có xác nhận tại Cơ quan công chứng. Vậy có cần tất cả các anh em tôi đến ký xác nhận không?
Ý kiến của bạn