Thủ tục pháp lý

Cha mẹ tôi có cho tôi một lô đất ở 150m2. Hợp đồng có xác nhận tại Cơ quan công chứng. Vậy có cần tất cả các anh em tôi đến ký xác nhận không?
Tôi mua 1 mảnh đất 47.5 m2 trong tổng số 175 m2 đất tại Quận Thủ Đức - TP.HCM và muốn tách làm sổ đỏ chính chủ. Chủ nhà đã có sổ đỏ, chúng tôi đã làm hợp đồng có công chứng nhà nước. Tiếp theo tôi phải thực hiện những thủ tục gì để tách sổ đỏ? Mong nhận được tư vấn!
Trong giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có các số liệu sau:
I. Thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất:
1. Thửa đất:
a) Thửa đất số : 2, tờ bản đồ số:11
b) Địa chỉ: Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
c) Diện tích: 150 m2 (bằng chữ: một trăm năm mươi mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: riêng 150m2, chung không m2
đ) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 70m2 , đất vườn: 80m2
e) Thời hạn sử dụng đất: Đất ở lâu dài; đất vườn đến hết ngày 15/10/2013.
g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
2. Nhà ở: -/-
3. Công trình xây dựng khác: -/-
4. Rừng sản xuất , rừng trồng: -/-
5. Cây lâu năm: -/-

Vậy cho tôi hỏi những nội dung trên có đúng không? Thời hạn sử dụng đến 2013 có ảnh hưởng gì không?
Xin chân thành cảm ơn!
Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện gì ?