Hỏi: Bất động sản như thế nào thì được phép đưa vào kinh doanh?
Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện gì ?
Ý kiến của bạn