Hỏi: Làm sàn giả
Cho mình hỏi xây nhà có nên làm sàn giả không ?
Chi phí chênh lệch so với đúc thật là bao nhiêu ?
Ý kiến của bạn