Hỏi: Bàn giao nhà thô là như thế nào
Tôi định mua nhà chung cư, thấy có 2 loại nhà bàn giao là thô và bàn giao hoàn thiện ? Vậy cụ thể là nó khác nhau ra sao ? Xin admin tư vấn giúp !
Ý kiến của bạn