Tập đoàn DIC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2019 là 2.900 tỷ đồng

Thứ sáu, 26/04/2019, 21:34 GMT+7

Năm 2019, lãi tăng 28%, cổ tức dự kiến 10 – 15%, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019… Là những nội dung quan trọng được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tập đoàn DIC (Hose: DIG).


Khách sạn 5 sao Pullman do DIC sở hữu.

Kế hoạch lãi tăng 28%, cổ tức dự kiến 10 – 15% cho năm 2019

Theo báo cáo tại ĐHĐCĐ, so với cùng kỳ năm ngoái, tất cả các chỉ số sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Chỉ tính riêng Cty mẹ - DIC Corp, năm 2018, tổng doanh thu đạt 2.149,4 tỷ đồng, tăng 102,8% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 359 tỷ đồng; tăng 123% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.570 tỷ đồng; tăng 13,2% so với năm 2017.

Khép lại năm 2018, Tập đoàn DIC đã đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra với mức tăng trưởng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và cổ đông. Đây là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đã đánh dấu bước đột phá trên nhiều khía cạnh: Nguồn vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu. Những bước phát triển này gắn liền với lĩnh vực đầu tư phát triển các khu đô thị, kinh doanh bất động sản (BĐS), vốn là hoạt động nòng cốt của Tập đoàn DIC.

Với những kết quả đạt được năm 2018, trên cơ sở đánh giá năng lực phát triển và các điều kiện khách quan của thị trường, HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ xem xét, nhất trí thông qua những kế hoạch phát triển, đầu tư - kinh doanh cho năm 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 cụ thể như sau: Về tổng doanh thu: Cty mẹ: 2.350 tỷ đồng; tăng 9,3% so với năm 2018; hợp nhất: 2.900 tỷ đồng; tăng 11,1% so với năm 2018; về tổng vốn đầu tư phát triển: 6.970,8 tỷ đồng, tăng 344% (Trong đó, đầu tư dự án: 6.780 tỷ đồng; đầu tư tài chính: 190,8 tỷ đồng); về tổng lợi nhuận trước thuế, Cty mẹ: 501 tỷ đồng, tăng 39,5%, hợp nhất: 550 tỷ đồng, tăng 28,4%; cổ tức: 10 – 15%.

Phát hành 100 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019, Tập đoàn DIC dự định chào bán 1.000 trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có kỳ hạn 3-5 năm với lãi suất tối đa 5%/năm. Tổng giá trị chào bán là 100 triệu USD. Ngoài mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, số vốn thu về từ chào bán trái phiếu còn để đầu tư mới vào các dự án: Tổ hợp du lịch DIC Wonder Vũng Tàu (Nghinh Phong, TP Vũng Tàu); Khu nghỉ dưỡng DIC Star Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); DIC Bàu Trũng City (TP Vũng Tàu) ; DIC Golf Resort Hồ Tràm.

Ngoài ra, HĐQT Tập đoàn DIC dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức tỷ lệ 12% cho năm 2018, trong đó có 7% chi trả bằng tiền mặt, phần còn lại bằng cổ phiếu. Về phương án phát hành cổ phiếu cụ thể, Cty dự định phát hành gần 15 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/CP trong quý II/2019. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ là 3.149,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn được trích gần 34 tỷ đồng cho các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.


Mạnh Cường/baoxaydung.com.vn