Phù Ninh (Phú Thọ): Chuyển mình trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ ba, 09/04/2019, 22:56 GMT+7

Xuất phát điểm là một huyện thuần nông, bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Phù Ninh đang dần tạo nên một bức tranh kinh tế nhiều màu sắc; các tiềm năng, thế mạnh được khai thác giúp người dân nâng cao thu nhập.


Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn ở Phù Ninh.

Sau hơn hai năm thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng NTM, huyện Phù Ninh đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm đạt 1,19%/năm, hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95% (trong đó có trên 55% số hộ được sử dụng nước sạch).

Đến nay đã có 7/18 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí (bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã). Bên cạnh đó, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, huyện đã có hàng ngàn hộ dân tự nguyện hiến đất với 149.779m2 và hơn 8.223 ngày công lao động.

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, huyện Phù Ninh đã huy động được số tiền là 35.511.171.840 đồng; vật tư 12.462.225.888 đồng và các nguồn khác là 33.811 triệu đồng. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất và sinh hoạt.

Tất cả những hoạt động tích cực trong xây dựng NTM đã thực sự trở thành nét đẹp đang lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phù Ninh, tạo tiền đề thuận lợi để các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc.


Trang Lê / baoxaydung.com.vn