Ý kiến về việc soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến quy hoạch

Thứ hai, 08/07/2019, 16:01 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch năm 2017, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch, đồng thời đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc tại các văn bản: Văn bản số 2894/BXD-PC ngày 19/11/2018 về chỉnh lý các dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Văn bản số 688/BXD-QHKT ngày 05/4/2019 về rà soát tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật quy hoạch và Nghị quyết số 74/2018/QH14; Văn bản số 1312/BXD-PC ngày 06/6/2019 về rà soát báo cáo danh mục các quy hoạch có vướng mắc liên quan đến thực hiện Luật Quy hoạch; Văn bản số 1241/BXD-QHKT ngày 28/5/2019 về ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo tại Văn bản số 3179/BKHĐT-QLQH ngày 15/5/2019.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp các nội dung tại các văn bản nêu trên để xây dựng Dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.


Ánh Dương/baoxaydung.com.vn