Tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp và làm nền cho các công trình

Chủ nhật, 05/05/2019, 19:07 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 về việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp và làm nền cho các công trình đường giao thông.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, về tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp: Ngày 28/9/2018, TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – yêu cầu chung đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN; Ngày 28/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD; Ngày 28/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BXD.

Về tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm nền cho các công trình giao thông: Ngày 28/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay kèm theo Quyết định số 217/QĐ-BXD; Tháng 3/2019, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn “Sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than trong nền đường ôtô”, dự thảo đã được gửi sang Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định và công bố.

Để đẩy mạnh việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3314/BXD-VLXD về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (văn bản này thay cho việc ban hành thông tư hướng dẫn sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng).

Đến thời điểm hiện tại, đã có 22 tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được ban hành về sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (phụ gia xi măng; phụ gia bê tông và vữa; gạch bê tông) và sử dụng trong công trình xây dựng (vật liệu gia cố đất, san lấp, hoàn nguyên mỏ), hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 452/QĐ-TTg và cơ bản đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng bổ sung thêm 01 tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến sử dụng tro, xỉ. Dự kiến các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật sẽ được ban hành trong quý II năm 2019.

Về việc phối hợp với địa phương, ngày 14/12/2018, Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân về tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ tro, xỉ. Tại buổi làm việc, các bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ tro, xỉ và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân (có biên bản làm việc). Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận bàn về các giải pháp đưa tro, xỉ Vĩnh Tân vào công trình giao thông và các công trình khác, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 136/TB-BXD ngày 17/4/2019 thông báo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Do vậy, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của UBND tỉnh Bình Thuận và sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thúc đẩy việc tiêu thụ tro, xỉ trong thời gian tới.


Ánh Dương/baoxaydung.com.vn