Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng

Thứ năm, 13/12/2018, 18:28 GMT+7

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới có Văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3802/UBND-KGVX ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng phát sinh ngoài số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra.

Theo Bộ Xây dựng, Đối với các trường hợp phát sinh ngoài số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 thì địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Đối với đề nghị được sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã cấp nhưng còn thừa để hỗ trợ cho các hộ gia đình mới phát sinh thì hiện nay Bộ Xây dựng đang tổng hợp số lượng các trường hợp này trên cả nước để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Do đó, việc sử dụng nguồn kinh phí này sẽ được thực hiện sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuyết Hạnh


baoxaydung.com.vn