Sông Lô (Vĩnh Phúc): Phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới

Thứ tư, 18/09/2019, 21:10 GMT+7

(Xây dựng) – Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc đang dồn mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).


Hạ tầng giao thông nông thôn Sông Lô được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Với xuất phát điểm thấp 12/16 xã miền núi, trong đó có 3 xã thuộc chương trình 134, nhiều xã chỉ đạt dưới 5/19 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện còn thiếu và yếu, thu ngân sách trên địa bàn thấp.

Nhận thức rõ điều đó, sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương, và chỉ đạo của tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã tổ chức triển khai từ huyện đến cơ sở, thành lập và kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia để người dân hiểu rõ vai trò của mình trong công cuộc xây dựng NTM. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu, định hướng cho công tác tuyên truyền và vận động nhân dân, huyện Sông Lô đã chủ động, sáng tạo trong huy động sức dân, của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng NTM.

Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Sông Lô đã huy động được trên 6.670 tỷ đồng từ các nguồn vốn để xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách địa phương là trên 887 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là trên 5.428 tỷ đồng và cộng đồng dân cư đóng góp trên 163 tỷ đồng... Người dân đã tự nguyện hiến hơn 299.000m2 đất, hơn 201.000 ngày công lao động, ủng hộ gần 76 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn, huyện Sông Lô đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn địa phương. Hạ tầng giao thông được đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp với chiều dài hơn 197,4km đường trục xã, đạt 97% tổng chiều dài trục xã được cứng hóa. Trên 145,5km đường trục thôn, 85,5km đường giao thông nội đồng, 28,8km kênh mương nội đồng được cứng hóa; 100% các hộ gia đình trên địa bàn huyện sử dụng điện lưới quốc gia.

Cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn đã và đang được trang bị từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn. 16/16 xã có Trung tâm văn hoá - thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí; xây mới 22 nhà văn hoá thôn, 166 sân thể thao đơn giản… Cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên được đầu tư, xây dựng, đào tạo phấn đấu đạt chuẩn quốc gia các bậc học...


Diện mạo nông thôn xã Quang Yên đổi thay từng ngày.

Đến nay, sau 9 năm thực hiện chương trình, huyện Sông Lô có 14/16 xã đạt chuẩn NTM, 6/9 tiêu chí của huyện đạt tiêu chí NTM. Dự kiến đến hết năm 2019, 2 xã còn lại là: Như Thuỵ và Tứ Yên của huyện sẽ hoàn thành chương trình NTM đưa huyện Sông Lô trở thành huyện NTM theo mục tiêu kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM công tác tuyên truyền vẫn chưa đem lại hiệu quả cao, huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn nhiều khó khăn. Tư duy dự án, trông chờ ỉ lại vào ngân sách Nhà nước còn có ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM ở một số xã còn chậm so với mục tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Sông Lô được công nhận đạt chuẩn NTM; có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; các xã trên địa bàn đạt trung bình từ 2 tiêu chí xã NTM nâng cao trở lên; các thôn trên địa bàn huyện đạt trung bình từ 3 tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Theo bà Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Sông Lô trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được công nhân đạt chuẩn NTM. Đồng thời, thực hiện xây dựng các xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu...

Văn Nhất


baoxaydung.com.vn