Một số lưu ý về quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Hòa Bình

Thứ năm, 09/05/2019, 15:47 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1612/VPCP-CN ngày 27/02/2019 đối với đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình liên quan đến quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 23/10/2018, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11023/VPCP-CN ngày 13/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 29/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 201/BXD-VLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình đối với việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 12/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1062/BTNMT-ĐCKS về việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch và cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ Lộc Môn chồng lấn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 (Quy hoạch 1065). Đồng thời, không cấp phép khai thác đối với 1 khu vực đã cấp phép thăm dò, đã phê duyệt trữ lượng (Giấy phép thăm dò số 87/QĐ-UBND ngày 30/6/2011).

Ngoài ra, cho phép điều chỉnh ra ngoài Quy hoạch khoáng sản làm xi măng đối với diện tích tại khu vực mỏ Lộc Môn trước thời điểm Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND tỉnh Hòa Bình đối với việc cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản tại mỏ đá vôi Lộc Môn làm nguyên liệu sản xuất xi măng và các Giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.


Ánh Dương/baoxaydung.com.vn