Hà Nội: Kiến nghị xử lý 304 dự án vi phạm về đất đai

Thứ tư, 10/07/2019, 19:51 GMT+7

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, thành phố hiện có 544 dự án thuộc danh mục các dự án có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND thành phố.


Ảnh minh họa.

Từ tháng 7/2018 đến 31/5/2019, Sở TN&MT đã triển khai 21 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai. Qua đó, đã ban hành kết luận tranh tra kiến nghị và đề xuất các biện pháp xử lý đối với 304 dự án.

Trong 379 dự án thanh tra, kiểm tra, trong thời gian tiến hành thanh tra, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 16.340 tỷ đồng, trong đó số tiền sử dụng đất còn phải nộp là 2.276 tỷ đồng.


VA/baoxaydung.com.vn