Hà Đông (Hà Nội): Chú trọng công tác quy hoạch phát triển đô thị

Thứ ba, 11/06/2019, 16:14 GMT+7

Mấy năm trở lại đây, bộ mặt đô thị của quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã có nhiều khởi sắc, đổi thay từng ngày theo hướng đô thị văn minh hiện đại. Có nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường phố trang hoàng sạch đẹp, đời sống an sinh xã hội được nâng lên, toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Trụ sở UBND quận Hà Đông.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Theo ông Vũ Ngọc Phụng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, thì: “Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, quận Hà Đông đã thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Hà Đông chủ động khắc phục những khó khăn, duy trì và đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế”.

Cụ thể năm 2018, tổng giá trị sản xuất tăng 15,77% so với năm 2017; trong đó: Ngành dịch vụ tăng 16,65%; ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,11%; ngành Nông nghiệp - Thủy sản giảm 0,12%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu 400 ngàn đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 0,1%; Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng đạt 54,8%; Thương mại du lịch dịch vụ đạt 45,1%. Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 4.121 tỷ 140 triệu đồng, đạt 101,7% so với dự toán giao.

Giá trị sản xuất khu vực ngoài quốc doanh đạt 18.300 tỷ 401 triệu đồng (giá cố định 2010) tăng 14,83% so cùng kỳ và đạt hơn 100 % so kế hoạch. Giá trị hàng xuất khẩu đạt 68,452 triệu USD, đạt 101,59% so kế hoạch và tăng 17,2% so cùng kỳ; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng may mặc, mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ.

Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.367 tỷ 235 triệu đồng tăng 14,83% so cùng kỳ năm trước và vượt 100,01% so với kế hoạch; trong đó: Giá trị xuất khẩu ước đạt 79,817 triệu USD tăng 117,02% so với cùng kỳ năm trước, vượt 101,59% so với kế hoạch HĐND giao.

Quận đã triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, dự kiến đến năm 2030 trên địa bàn quận, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình khuyến công năm 2018. Triển khai công tác khuyến công tại các làng nghề truyền thống như: Lụa Vạn Phúc, rèn Đa Sỹ, mộc Thượng Mạo; trong đó tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu làng nghề đã xây dựng đối với làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và làng nghề mộc Thượng Mạo, đẩy nhanh việc xây dựng logo nhận diện thương hiệu làng nghề rèn Đa Sỹ.

Ngành Nông nghiệp thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các giống cây mới đến các hộ sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao; giá trị sản xuất nông nghiệp năm hơn hơn 211 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ ngày một chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

Chú trọng quy hoạch, phát triển đô thị

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị cũng được UBND quận Hà Đông được đẩy nhanh triển khai đồng bộ và đã có những chuyển biến tích cực; hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng được cải thiện; chất lượng môi trường, thu hút đầu tư từng bước được nâng cao

Quận đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn thuộc lĩnh vực giáo dục, giao thông; các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng các khu đất đấu giá; hạ tầng các khu đất dịch vụ. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục công trình thuộc các dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Thực hiện báo cáo công tác giám sát đầu tư, đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư, công tác cấp mã số dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Năm 2018 thẩm định trình phê duyệt quyết toán được 84 công trình (thực hiện cắt giảm tiết kiệm cho ngân sách được 5 tỷ 432 triệu đồng), 85 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 22 công trình đang thi công. Tổng vốn đầu tư: 506 tỷ 586 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn TP Hà Nội là 22 tỷ 700 triệu đồng; Ngân sách quận là 573 tỷ 733 triệu đồng; Ngân sách phường là 10 tỷ 261 triệu đồng; Nguồn ứng quỹ đầu tư phát triển thành phố là 126 tỷ 398 triệu đồng (đạt 68,8%); Chi tạm ứng lũy kế từ ngân sách quận để thực hiện công tác GPMB, đầu tư hạ tầng các dự án đấu giá và đất dịch vụ, các dự án khác là 620 tỷ 526 triệu đồng.

Năm 2018, toàn quận có 37 dự án được UBND thành phố cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 3.302 tỷ 867 triệu đồng.Về huy động vốn đầu tư xã hội năm 2018 ước đạt 72.359 tỷ đồng, tăng 12,33% so với cùng kỳ và đạt 101,99% so với Nghị quyết HĐND quận giao.

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/QU về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”. UBND quận đã ban hành 02 Kế hoạch (số 43/KH-UBND ngày 26/01/2018 và số 78/KH-UBND ngày 28/02/2018) về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự công cộng đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đôn đốc các phường tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hành lang ATGT, tránh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT gây mất mỹ quan trong các dịp lễ, Tết.

Quận Hà Đông đã đôn đốc UBND các phường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quy hoạch đất dịch vụ còn lại trên địa bàn. Cung cấp thông tin quy hoạch dự án theo thẩm quyền. Cấp 3.209 giấy phép xây dựng (Trong đó: 2.982 giấy phép xây dựng; 220 giấy phép xây dựng có thời hạn và 7 giấy phép xây dựng cho dự án), ước thực hiện cả năm 2018 cấp 3.600 giấy phép; 449 giấy chứng nhận số nhà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ước thực hiện cả năm 2018 cấp 700 giấy chứng nhận số nhà; thẩm định, góp ý kiến 51 công trình và dự án các loại, ước thực hiện cả năm 58 dự án; kiểm tra 21 hồ sơ quản lý chất lượng công trình, ước thực hiện cả năm 30 hồ sơ; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế 138 hồ sơ, ước thực hiện cả năm 151 dự án. Cấp phép đào và sử dụng hè 19 dự án, ước thực hiện cả năm 35 dự án; cung cấp thông tin quy hoạch cho 12 hồ sơ, ước cả năm thực hiện 35 hồ sơ.

Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn 2.140 công trình; kết quả đã kiểm tra 2.140 công trình (đạt 100%), trong đó: Số công trình có phép, miễn phép 2.133 công trình, chiếm 99,7% trên tổng số công trình; Số công trình vi phạm là 32 trường hợp; trong đó số công trình không phép là 7 công trình; Số công trình sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế là 13 công trình; Số công trình xây dựng vi phạm khác là 12 công trình.

Đảm bảo mỹ quan đô thị

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 05/4/2018 của Quận ủy Hà Đông, UBND quận ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 15/6/2018 với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tạo sự chuyển biến mới trong ý thức trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng người dân trên địa bàn. UBND quận tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. 17/17 phường đã xây dựng Kế hoạch, phường phối hợp với lực lượng công an đồng loạt ra quân trên 54 tuyến đường trọng điểm, kiên quyết lập lại trật tự công cộng, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh không sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán.

Hiện tại, trên địa bàn quận có 70 tòa và cụm tòa chung cư hỗn hợp thương mại và nhà ở với tổng số 29.700 căn hộ, tổng diện tích sàn sử dụng: 2.484.168m2. Có 62/70 tòa nhà đã được UBND quận ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị.

Có 52/62 tòa nhà, chủ đầu tư đã bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị, 40/62 tòa nhà chủ đầu tư đã bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị, với số tiền khoảng 422.4 tỷ đồng.

Đánh giá lại kết quả tình hình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh – quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông cho rằng: “Năm 2018, trong bối cảnh không nhiều thuận lợi, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của quận vẫn được duy trì đảm bảo và tăng trưởng; công tác quản lý đô thị được triển khai thực hiện theo quy hoạch, tăng cường công tác quản lý đất đai, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho các dự án phát triển khu đô thị, cụm điểm công nghiệp; quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học 2017 - 2018. Hoạt động văn hoá - thông tin - truyền thanh, thể dục - thể thao phục vụ kịp thời nhiệm vụ địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày càng phát triển. Thực hiện chương trình y tế dự phòng không để dịch bệnh xảy ra. Đảm bảo chính sách xã hội cho các đối tượng, đời sống nhân dân được ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.

Ông Vũ Ngọc Phụng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông khẳng định: “Năm 2019, quận Hà Đông đã đề ra nhiều giải pháp trong đó có 9 nội dung cơ bản nhằm tạo sự bứt phá kinh tế tăng trưởng vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, xây dựng Hà Đông ngày càng giàu đẹp văn minh, đô thị hiện đại”.


Hà Lan/baoxaydung.com.vn