Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư xóm Yên Thứ, Thái Nguyên

Thứ sáu, 03/05/2019, 19:45 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu dân cư xóm Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Dự án).


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Dự án Khu dân cư xóm Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đa Phúc tại Công văn số 812/UBND-TH ngày 30/5/2011.

Dự án có quy mô 17,5285ha được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 03/5/2012, điều chỉnh lần 1 tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và UBND thị xã Phổ Yên điều chỉnh lần 2 tại Quyết định số 6407/QĐ-UBND ngày 14/12/2018.

Dự án phù hợp với chức năng sử dụng đất ở đô thị và cây xanh tại quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; thuộc Khu vực phát triển đô thị thị trấn Ba Hàng mở rộng được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 (dự án 08 thuộc danh mục dự án Khu 03 - cụm trung tâm).

Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 28/3/2013; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 05/9/2014; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2) tại Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Công văn số 822/UBND-CNN, Dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao đất thực hiện Dự án. Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở, chức năng của các tuyến đường theo quy hoạch chung thị xã Phổ Yên và Khu vực phát triển đô thị thị trấn Ba Hàng mở rộng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau: Xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đảm bảo đúng các quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi Dự án đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

Không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại các lô đất trên các tuyến: Tỉnh lộ 261, tuyến đường trục chính xuyên qua dự án gồm 02 đường nối tiếp là đường có mặt cắt 2-2 (bề rộng 22m) và đường có mặt cắt 4-4 (bề rộng 15,5m) (QH03A- Bản vẽ quy hoạch giao thông).

Đây là Dự án thuộc địa bàn thị xã Phổ Yên là đô thị loại III, quy mô 17,5285ha, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại Dự án và khu vực thị xã Phổ Yên; xem xét và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của Dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương.


Khánh An/baoxaydung.com.vn