Góp ý chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Gia, Bình Dương

Thứ hai, 22/04/2019, 16:09 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Dương góp ý về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Gia (Dự án) phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Dự án có quy mô 2,64ha (trong đó có 222 lô đất ở) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Cty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư tại Văn bản số 5960/UBND-KTN ngày 10/12/2018, chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 543/UBND-KTN ngày 01/02/2019.

Dự án thuộc nhóm các dự án chuyển đổi công năng từ đất công nghiệp sang đô thị, thương mại, dịch vụ được UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương cho phép cập nhật vào quy hoạch phân khu 1/2000 (theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/3/2018); thuộc khu đất có chức năng đất ở dự án theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đông Hiệp được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; được UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 17/01/2019.

Cty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 04/04/2019; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 1179/GPXD ngày 04/04/2019; phê duyệt Dự án tại Quyết định số 02/QĐ-ĐTVN ngày 04/4/2019.

Theo Công văn số 1212/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đông Hiệp, Dự án không nằm trong khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị, không nằm tại mặt tiền các tuyến đường chính cấp khu vực và các tuyến đường cảnh quan chính.

Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương: Xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án.

Đối với các tuyến đường lô 01, đường lô 02 và đường 05 (được xây dựng để liên kết các cơ sở sản xuất công nghiệp có lộ giới trên 22m), theo tính chất chức năng UBND tỉnh Bình Dương cân nhắc quyết định theo thẩm quyền việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt và nhu cầu thực tế của địa phương.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt; đảm bảo thống nhất kiến trúc cảnh quan đô thị; báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện sau khi cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trường hợp UBND tỉnh Bình Dương cho phép chủ đầu tư lựa chọn phương án “nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước” thì UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xây dựng đã được địa phương phê duyệt.


Khánh An / baoxaydung.com.vn