Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

MÔ TẢ

Thời gian cho vay: Thời gian cho vay là 240 tháng
Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay chỉ 8.0%/năm