Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

MÔ TẢ

Thời gian cho vay: Thời gian cho vay là 240 tháng
Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay chỉ 5.5 trong 6 tháng đầu