Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn

Chủ nhật, 19/05/2019, 13:56 GMT+7

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, trật tự xây dựng (TTXD) được các cấp, các ngành tại Vĩnh Phúc quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tình trạng vi phạm hành lang lưới điện, TTXD tại xã Đồng Văn

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm TTXD, xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, một số công trình vi phạm TTXD trên địa bàn tỉnh chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm đang xảy ra trên địa bản tỉnh.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, TTXD; nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 02/05/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh.

Lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị chưa được xử lý dứt điểm trên đường Lam Sơn, phường Đồng Tâm

Theo đó, Sở Xây dựng tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, TTXD phù hợp với Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn xử lý vi phạm TTXD đô thị và xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; tăng cường công tác rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương; hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị liên quan.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng cũng sớm hoàn thiện quy hoạch các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường quan trọng trong đô thị. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, quản lý TTXD, đảm bảo các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc quản lý TTXD; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, TTXD trên địa bàn tỉnh; rà soát tất cả các công trình thuộc đối tượng cấp phép thì thực hiện cấp phép theo quy định, xử lý các sai phạm về TTXD, đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD.

Đối với UBND các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định; quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm TTXD mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về các sai phạm trong hoạt động đầu tư phát triển đô thị, quy hoạch trên địa bàn trong phạm vi được phân cấp quản lý.

Một số hộ dân đổ đất, thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp tại xã Định Trung

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Các Sở, ban, ngành khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn tỉnh.


Văn Nhất/baoxaydung.com.vn