Thông tin môi giới

Họ tên : Minh Nhân
ID : 3216
Website : https://nhadatphoviet.com/moi-gioi-nha-dat/nhandmbds
Điện thoại : 0909994611
Email : nhandm.1989@gmail.com
Địa chỉ :
Facebook :
Skype :
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 18/12/1990
Thành viên từ : 01/08/2018
Hoạt động cuối : 19/11/2018, 10:17

Giới thiệu chung