Thông tin môi giới

Họ tên : Bạch Băng
ID : 3392
Website : https://nhadatphoviet.com/moi-gioi-nha-dat/bang0804
Điện thoại : 0909220855
Email : bangnguyen.abreal@gmail.com
Địa chỉ :
Facebook :
Skype :
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 08/04/1994
Thành viên từ : 26/12/2018
Hoạt động cuối : 09/01/2019, 11:03

Giới thiệu chung