Thông tin môi giới

Họ tên : Tran Thien Tam
ID : 3214
Website : https://nhadatphoviet.com/moi-gioi-nha-dat/01203272659
Điện thoại : 01203272659
Email : tam.congty1@gmail.com
Địa chỉ :
Facebook :
Skype :
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 17/02/1998
Thành viên từ : 31/07/2018
Hoạt động cuối : 27/08/2018, 15:35

Giới thiệu chung